บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เส้นทางการเรียนรู้ อัตลักษณ์ศิลปะแบบล้านนา

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 - 11:48 น.
AA 21

       จากประสบการณ์การท่องเที่ยว ในภูมิภาคภาคเหนือตอนบน  ตั้งแต่ปลายปี 61 จนถึงกลางปี 62  โดยเฉพาะ ใน จ.เชียงราย และจ.เชียงใหม่.


       ผู้เขียน จะประมวลแนวทางหรือเส้นทาง ที่จะเข้าถึงในการศึกษาเรียนรู้ อัตลักษณ์ศิลปะแบบล้านนา  จากประสบการณ์ท่องเที่ยวได้    ดังนี้.

      1. การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ในครั้งที่ 1

       ผู้เขียน  ได้มีโอกาสมาเที่ยวภาคเหนือตอนบนครั้งแรก ในจังหวัดแรกคือ จ.เชียงราย(เป็นระยะทางที่ไกลมากถึง 800 กม. ซึ่งไกลกว่ากรุงเทพฯ) ใช้เวลาเที่ยว 2 วัน ใน 4 สถานที่   ดังนี้

      1.1)  วัดร่องขุ่น

      1.2)  วัดร่องเสือเต้น

      1.3)  บ้านดำ

      1.4)  วัดห้วยปากั้ง.

       ใน 4 สถานที่นี้  มี 2 สถานที่  ที่สามารถจะเรียนรู้ศิลปะแบบล้านนา ได้ดีคือบ้านดำ   ที่นี้คล้ายประมวลศิลปะล้านนา มาไว้ในที่นี้ทั้งหมด.   และวัดร่องขุ่น..  

       บ้านดำ

       ตัวอย่าง  อาทิเช่น (จุดชมที่ 2) เป็นมหาวิหาร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม ในรูปแบบอาคารไม้และหลังคาทรงโค้งย้อยลงมา แบบล้านนา        เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในภาคเหนือ  คือ กันฝนและกันอากาศหนาวเย็น..

       ส่วน(จุดชมที่ 1) เป็นวิหารเล็ก  แบบจำลองภายในวิหารเล็ก มีพญานาค(ธาตุน้ำ)      ด้านนอก มีเทพเทวดา(ศิลปะ ประจำกรุงรัตนโกสินทร์)  มีสิงห์(สัตว์มงคล ของพม่า)  มีช้าง(สัตว์มงคล ของไทย)  และมีหงส์(สัตว์มงคล ของจีน).

       นอกจากนั้น  ยังพบว่า มีมกร  มีลักษณะเป็นสัตว์คล้ายมังกร ที่กลืนกินและคายออกมา เป็นลำตัวและส่วนหัวของพญานาค.      บนบริเวณ ขอบหลังคา ด้านข้าง

       วัดร่องขุ่น

        ตัวอย่างเช่น     พระพุทธรูปองค์สีขาวทาปากสีชมพู ที่มีลักษณะอมยิ้ม   ที่อยู่ภายในโบสถ์ ส่วนเบื้องบน  ในวัดร่องขุ่น (ที่สะท้อนศิลปะ ที่มาจากพม่า)


      2. การท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  ในครั้งที่ 1

          ส่วนการเดินทาง มาเที่ยวครั้งแรก  ที่ จ.เชียงใหม่   ใช้เวลาเที่ยว 3 วัน  ใน 6 สถานที่   ดังนี้

         2.1) วัดพระสิงห์  จ.เชียงใหม่

         2.2) วัดพันเตา

         2.3) วัดเจดีย์หลวง

         2.4) วัดเชียงมั่น

         2.5) วัดเสาอินทขีล

         2.6) หอศิลปะวัฒนธรรม  จ.เชียงใหม่.


 สัญลักษณ์ ที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นศิลปะล้านนาอย่างสมบูรณ์นั้น คือมีเกณฑ์การใช้สีที่สำคัญ เพียง 2 สีเท่านั้นคือสีแดง (ลักษณะสีแดงชาดหรือสีแดงออกน้ำตาล และสีทอง)

 ซึ่งความหมายของสีเหล่านี้ แสดงความหมายได้ ดังนี้.

1. สีแดง   หมายถึง ความสดใส หรือความมีชีวิตชีวา.

2. สีทอง      3. การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ในครั้งที่ 2.

 


คัดลอก URL แล้ว

เส้นทางการเรียนรู้ อัตลักษณ์ศิลปะแบบล้านนา