บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

สานฝัน เรื่องออกกำลังกาย

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 - 13:41 น.
AA 3

     กิจกรรม ในบั้นปลายของชีวิต  ที่พึงทำ  คือ

    1. เรื่องการออกกำลังกาย

    2. เรื่องการออมเงินลงทุน (เพื่อบริหารความเสี่ยง)


คัดลอก URL แล้ว

สานฝัน เรื่องออกกำลังกาย