บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ประวัติศาสตร์โบราณ ที่เมืองนครพนม(ตอน 1)

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 12:43 น.
AA 277


       แหล่งสถานที่ท่องเที่ยว  ใน จ.นครพนม   มีหลายที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  ซึ่งจะมีพระธาตุประจำวันเกิดอยู่หลายอำเภอ  ใน จ.นครพนม    ได้แก่

       1. พระธาตุเรณู(อำเภอเรณูนคร)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์

       2. พระธาตุศรีคุณ(อำเภอนาแก)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร

       3. พระธาตุมหาชัย(อำเภอปลาปาก)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุทธ(กลางวัน)

       4. พระธาตุมรุกขนคร(อำเภอธาตุพนม)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุทธ(กลางคืน)

       5. พระธาตุประสิทธิ์(อำเภนาหว้า)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

       6. พระธาตุท่าอุเทน(อำเภอท่าอุเทน)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์

       7. พระธาตุนคร(อำเภอเมืองนครพนม)  เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์

       8. พระธาตุพนม   เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

        อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม   จัดว่าเป็นชุมชนที่มีหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งได้สันนิษฐานเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์   เดิมชื่อ "อำเภอหนองบึก"  เนื่องจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้กับหนองบึก ซึ่งเป็นหนองน้ำของเจ้าเมืองสมัยก่อนเคยนำมาบึกมาปล่อยเลี้ยงไว้    ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการ  ได้มีนโยบายเปลี่ยนชื่ออำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ให้เป็นอำเภอเมืองทั้งหมด จึงกลับมาใช้เป็น "อำเภอเมืองนครพนม"  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา.. 
       อำเภอเมืองนครพนมนั้น   เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำโขง และในเขตตัวเมืองนั้นมีถนนเรียบแม่น้ำโขง ซึ่งมีชื่อถนนสุนทรวิจิตร   ที่ทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็น  "เส้นทางท่องเที่ยวและออกกำลังกาย"  ตลอดจนเส้นทางถนนแห่งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและภูเขาที่สวยงาม ของฝั่งประเทศลาวได้

ภาพทิวทัศน์ริมโขง ช่วงเย็นมีคนมาออกกำลังกาย(บนเส้นทางปั่นจักรยาน)
ภาพทิวทัศน์ริมโขง ช่วงเย็นมีคนมาออกกำลังกาย(บนเส้นทางปั่นจักรยาน)       สำหรับแหล่งสถานที่เชิงพุทธ  ที่บอกเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีวัดที่สำคัญ  ได้แก่ วัดศรีเทพประดิษฐาราม  วัดโพธิ์ศรี  และวัดโอกาส   เป็นต้น     นอกจากนี้ ยังมีแหล่งสถานที่สำคัญอีกหลายแหล่ง  ที่สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้    ได้แก่   พิพิธภัณฑ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   (หลังเก่า)   หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  นครพนม (ศาลากลางจังหวัดเก่า)    หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์   วัดนักบุญอันนาหนองแสง     เป็นต้น..  

วัดโพธิ์ศรี(ติดริมแม่น้ำโขง) อ.เมืองนครพนม
วัดโพธิ์ศรี(ติดริมแม่น้ำโขง) อ.เมืองนครพนม

       1. วัดศรีเทพประดิษฐาราม (จ.นครพนม)

             วัดศรีเทพประดิษฐาราม  ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีเทพ  อ.เมืองนครพนม   ลักษณะภายในโบสถ์มีจิตรกรรมรูปพุทธประวัติ  และมีพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระแสง  ตามตำนานเล่าว่า ได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระสุก และพระใส (วัดโพธิ์ชัย  จ.หนองคาย)  ข้างๆโบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิ ของหลวงปู่จันทร์(พระเทพสิทธาจารย์)   วัดนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2402  ส่วนที่ตึกเทพสิทธาราม ได้สร้างในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยาม

วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมืองนครพนม
วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมืองนครพนม
ที่โบสถ์ภายในวัดศรีเทพ (มีภาพจิตรกรรมและพระพุทธรูปพระแสง)
ที่โบสถ์ภายในวัดศรีเทพ (มีภาพจิตรกรรมและพระพุทธรูปพระแสง)
ที่ข้างโบสถ์วัดศรีเทพ (มีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)
ที่ข้างโบสถ์วัดศรีเทพ (มีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)       2. วัดโพธิ์ศรี (จ.นครพนม)


หน้าวัดโพธิ์ศรี อ.เมืองนครพนม
หน้าวัดโพธิ์ศรี อ.เมืองนครพนม


ประวัติวัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม
ประวัติวัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม
ประวัติพระพุทธรูป(พระทอง) ของวัดโพธิ์ศรี
ประวัติพระพุทธรูป(พระทอง) ของวัดโพธิ์ศรี


ประวัติพระพุทธรูป(พระทอง) ของวัดโพธิ์ศรี(ต่อ)
ประวัติพระพุทธรูป(พระทอง) ของวัดโพธิ์ศรี(ต่อ)
โบสถ์ภายในวัดโพธิ์ศรี (มีพระพุทธรูปพระทอง องค์จริง)
โบสถ์ภายในวัดโพธิ์ศรี (มีพระพุทธรูปพระทอง องค์จริง)
โบสถ์ภายในวัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม
โบสถ์ภายในวัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม
โบสถ์สีเหลืองภายในวัดโพธิ์ศรี (มีพระพุทธรูปพระทองจำลอง)
โบสถ์สีเหลืองภายในวัดโพธิ์ศรี (มีพระพุทธรูปพระทองจำลอง)
พระพุทธรูปพระทอง(จำลอง) ในโบสถ์วัดโพธิ์ศรี
พระพุทธรูปพระทอง(จำลอง) ในโบสถ์วัดโพธิ์ศรี

...........


แหล่งที่มา  ของข้อมูล :


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม (2558)   คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม.

thai.tourismthailand.orgความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ประวัติศาสตร์โบราณ ที่เมืองนครพนม(ตอน 1)